Muhasebe Nedir? / Muhasebenin Temel Kavramı ve Açıklaması

Muhasebe Kavramının tanımı
15.2.2011 15:26:48 0 comment 14202 times

                             MUHASEBE
       

Muhasebe
nedir denildiğinde bu tanımı bilmemiz ve anlamamız bize yeterli 
olacaktır. Tabiki tanımda geçen kelimelerin de ne anlama geldiğini 
bilmek ve anlamak gereklidir. Bu tanımdaki terimlerin ne anlama 
geldiklerini bilmek muhasebeyi daha iyi anlamamızı sağlayacaktır

Muhasebenin ayrıntılı tanımı ise, 
muhasebeyi tam anlamıyla bize açıklamaktadır. Muhasebenin ayrıntılı 
tanımını, bizim yaptığımız kısa tanımla aynıdır. Sadece biri kısa ve öz,
biri de uzun ve ayrıntılıdır.

Muhasebenin Tanımı:
Ekonomik faaliyetlerde bulunan tüm kuruluşların mali nitelikteki 
işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, 
sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve 
analiz eden bir bilim dalıdır.

Muhasebenin tanımını aynı zamanda 

"muhasebe nedir" sorusuna cevap vermektedir. Yani muhasebenin ne anlama 
geldiğini, ne olduğunu, ne yapması gerektiğini  tanımdan çıkarabiliriz. 
Muhasebeyi tam anlamıyla bilmek için tanımını anlamamız yeterli 
olmamaktadır. Tanım da yer alan her terimin de ne anlama geldiğini 

bilmemiz gereklidir.

 

Muhasebenin ne olduğunu öğrenmek için tanımdan yola çıkarak konuyu anlamaya çalışalım.

Muhasebe, işletmelerin varlıklarının ve
kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, işletmelerin
yaptığı işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki
değişmeleri, işletmelerin mali durumlarını açıklayacak bilgileri
sağlayan ve bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlara ileten bir bilgi
sistemi ile oluşmaktadır. Muhasebe sadece kar amacı ile kurulan
işletmelerle ilgili değil, kar amacı gütmeyen yani topluma fayda için
hizmet veren tüm kuruluşlar için de geçerlidir. Bu yüzden işletmeler
denilirken tüm kuruluşları kapsamaktadır. Ama genelde muhasebe sistemi
kar amacı güden işletmeler için daha da önemlidir.
           
            İşletme:
Belirli bir ticari amaç için, bir veya

daha fazla kişinin bir araya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları
kuruluşlardır. İşletmeler amaçlarına göre ve kuruluş şekillerine göre
çeşitli şekillere ayrılırlar. Bunlar genel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri şeklindedir.

Muhasebenin işlevini yerine getirebilmesi için belirli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlere muhasebenin fonksiyonları denir. Muhasebenin fonksiyonlarını kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama olarak dört ana grupta toplayabiliriz.

"Muhasebe nedir" sorusunun cevabını
umarım yavaş yavaş anlamaya başladık. Muhasebenin fonksiyonlarını
ayrıntılı olarak incelemek muhasebeyi daha da iyi anlamamızı
sağlayacaktır.          

        Kaydetme Fonksiyonu: Mali
işlemleri belgelere dayanarak muhasebe sistemine göre muhasebe
defterlerine   kayıt yapılması aşamasıdır. Muhasebenin en önemli ve ilk
fonksiyonudur. Muhasebe de kayıtlar doğru ve düzgün tutulmadan diğer
fonksiyonların da bir anlamı kalmaz. Yapılan her işlem muhasebe sistemi
içinde ilk olarak kayıt yapılmak zorundadır. Bu kayıtlarda belgelere
dayandırılarak yapılır. Muhasebe sisteminde iki tür kayıt yöntemi
varddır. Tek taraflı kayıt ve çift taraflı kayıt.   

        Sınıflandırma Fonksiyonu:
Kaydedilen bilgiler belirli zaman aralıklarında derlenip niteliklerine
göre gruplara ayrılır. Böylece farklı nitelikteki ve gruplardaki
işlemleri birbirleri ile karıştırmadan farklı sınıflarda incelenebilir.
Sınıflandırma işlemleri muhasebe sistemi dahilinde muhasebe
defterlerinden büyük defterlere (defteri kebir) yapılmaktadır.

         Özetleme Fonksiyonu:
Sınıflandırılan işlemler dönem sonlarında toplanarak daha kolay sonuçlar
çıkarabilmek ve yapılan kayıtların kontrolünü sağlamak için özetlenir.
Dönem sonlarında  işletmeler yüzlerce belki binlerce işlem yapmış
olurlar. Bu işlemeleri teker teker incelemek çok uzun zaman alacağından,
aynı nitelikteki işlemleri özetleyerek görmek kişilere daha fazla yarar
sağlamaktadır. Muhasebe sisteminde özetleme fonksiyonu muhasebe
tablolarından mizan kullanılarak yapılır.
         Raporlama Fonksiyonu: En
son olarak raporlama fonksiyonunda kaydedilen, sınıflandırılan ve
özetlenen işlemler mali tablolar aracılığı ile sonuç aşamasına gelir. Bu
sonuç aşaması da raporlamadır. Raporlama muhasebe sisteminin en son
aşaması ve yorum yapma aşamasıdır. Muhasebenin en önemli
fonksiyonlarındandır. Raporlarda işletmelerin her türlü sonuçları ortaya
çıkarılarak işletme hakkında bilgiler ve yorumlar yapılmaktadır.
İşletme bu raporlar sayesinde geleceğine karar vermekte ve yeni kararlar
almaktadır. Raporlama aşamasında muhasebe tabloları kullanılır ve bu
tabloların en önemlileri bilanço ve gelir tablosudur.

Muhasebe bu fonksiyonları sırasıyla yerine
getirerek işletmelerin mali işlemleri hakkında sonuçlar çıkararak; hem
işletmeyi, hem devleti hem de üçünçü kişileri bilgilendirmektedir.
Kısaca muhasebe böyle bir sistemdir ve Ülkemizde 26.12.1992 tarihli
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Muhasebe Sistemi gün
geçtikçe önemini artırmaktadır.


    
  
  
    

     

     
Permalink Add to del.icio.usDigg!Share on FacebookShare on Google BuzzReddit!Stumble it!

No comments yet ! Wanna write one? Go ahead ;)


Additional allowed tags : [quote]...[/quote], [user]...[/user]
:
:
: will not be displayed ! (but will show your Gravatar)
:
: